Portfolio
IMAXINANDO MÚSICAS

Proxecto conxunto e colaborativo entre ATURUXO FILMS e o Conservatorio Profesional de Música de Santiago de Compostela que xera un espazo creativo para o alumnado cun diálogo entre música e cinema. Concretouse ata o de agora con dúas interesantes liñas de traballo que xeran traxectos creativos de ida e volta:

Creación das BANDAS SONORAS das curtametraxes creadas polo alumnado de ATURUXO FILMS compostas, interpretadas e gravadas polo alumnado do Conservatorio coa coordinación do profesor de guitarra Xosé Antonio Rodríguez.

Composición de PEZAS MUSICAIS que inspiran posteriormente creacións visuais ao alumnado do instituto.

E tamén a través das proxeccións públicas das obras creadas coa interpretación en directo das bandas sonoras onde tamén o alumnado que produciu cada unha delas presenta e posteriormente debate cos asistentes.


EMERXENCIA CLIMÁTICA

A partir do proxecto Aturuxo Films créase un colectivo entre o alumnado e profesor da materia Educación plástica, visual e audiovisual de 4º ESO para a reflexión en torno ao tema do cambio climático e a necesidade de desenvolver accións individuais e comunitarias que impliquen unha transformación social para mitigar os seus efectos. A arte e a creación cinematográfica como elementos para a reflexión e a acción.

O obxectivo fundamental é sensibilizar e actuar contra o cambio climático a través dunha investigación que nos sitúe ante a complexidade do problema e permítanos desenvolver actuacións para a redución das emisións de CO2 e un cambio de hábitos para un desenvolvemento máis sostible. É importante que desde o coñecemento, a sensibilización e a acción individual provoquemos desde o poder comunicativo, reflexivo e pedagóxico da arte unha acción comunitaria. Outro obxectivo é que o alumnado aprenda a integrar coñecementos e habilidades de varias áreas a través de proxectos máis complexos e multidisciplinares. Tamén fomentar a aprendizaxe e traballo autónomos a través da investigación e a procura de información desenvolvendo a súa capacidade para discernir que información é fiable e cal non o é. E fomentar o traballo en equipo que prepara aos estudantes para unha contorna social de cooperación e servizo comunitario desenvolvendo habilidades sociais así como a empatía e a solidariedade. Este proxecto interdisciplinar desenvólvese con metodoloxías activas de aprendizaxe e permite ao alumnado desenvolver todas as competencias con autonomía e responsabilidade a través das rutinas de pensamento asociadas aos procesos creativos.

As redes sociais e outras canles mediáticas van utilizar como altofalantes para difundir o traballo do colectivo co obxectivo de incentivar o compromiso coa redución de emisións de CO2 e vanse a establecer redes de colaboración con outras iniciativas que traballan no mesmo sentido.