PROXECTO

Proxecto pedagóxico que desenvolve a alfabetización cinematográfica, mediática e dixital fomentando a creatividade e o traballo cooperativo e multidisciplinar do alumnado utilizando as ferramentas TIC. É unha aprendizaxe baseada en proxectos ABP onde se fomenta a educación en valores.

O obxectivo fundamental é fomentar o pensamento crítico no alumnado a través dunha mirada atenta e reflexiva e da creatividade para formar cidadáns con valores sociais e democráticos adaptados a esta sociedade dixital cunha formación comunicativa e non só instrumental ou tecnolóxica.

Responde aos chamamentos da UNESCO dende a década dos 70 e da UE concretado no ano 2007 Media Literacy para incluír estes contidos no deseño curricular.

Utiliza a creación artística e o valor expresivo e comunicativo da linguaxe cinematográfica como un medio para o coñecemento e a sensibilización en todo tipo de temáticas sociais co obxectivo de formar cidadáns con valores democráticos e activos socialmente.

FORMACIÓN

Unha das importantes liñas de traballo de Aturuxo Films é a formación de profesorado trasladando os contidos, estrutura e metodoloxía deste proxecto aos docentes co obxectivo de replicarlo en centros de todas as etapas educativas.

PREMIO NACIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS EN CENTROS DOCENTES 2019. Ministerio de Educación.

1º PREMIO PROXECTA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2018. Xunta de Galicia.

PREMIO DE ALFABETIZACIÓN AUDIOVISUAL 2014. Ministerio de Cultura.

MENCIÓN PREMIOS DE ALFABETIZACIÓN AUDIOVISUAL 2013. Ministerio de Cultura.

PREMIO CISS PRAXIS LABOR DOCENTE 2013. Cuadernos de Pedagogía – Cinema Jove.