DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Estes son algúns documentos de referencia sobre alfabetización audiovisual e mediática que poden server de orientación e reflexión para a elaboración e aplicación de proxectos e actividades.

ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA E INFORMACIONAL. Curriculum para profesores. UNESCO.

Alfabetización mediática UNESCO

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA E INFORMACIONAL DESTINADO A LOS DOCENTES. UNESCO.

Guia alf. mediática UNESCO

LIBRO BLANCO DA EDUCACIÓN AUDIOVISUAL (Consell de l´Audiovisual de Catalunya).

Libro Blanco: Educación en el entorno audiovisual

Educación audiovisual

CINE Y EDUCACIÓN. Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas de España.

Cine y Educación

RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA EDUCACIÓN MEDIÁTICA EN ESPAÑA. Ministerio Educación.

Educación Mediática Ministerio

ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y COMPETENCIAS INFORMACIONALES. Fundación Telefónica.

Alfabetización digital F. Telefónica

LA ALFABETIZACIÓN CINEMATOGRÁFICA EN ESPAÑA. Universidad Autónoma de Barcelona.

Alfabetización cinematográfica en España. UAB

EL USO DEL AUDIOVISUAL EN LAS AULAS. PERSPECTIVAS 2015. Universidad Autónoma de Barcelona.

Dossier Perspectivas 2015

ENCONTROS DE EDUCACIÓN AUDIOVISUAL (Santiago de Compostela 2005 e 2006).

Conclusións 1º Encontro Educación Audiovisual

Conclusións_II_Encontro Educación Audiovisual