Recursos

ECAM

Guías didácticas para profesorado editadas pola Escola de Cinema e do Audiovisual de Madrid ECAM

Guía didáctica ECAM Narrativa y lenguaje cinematográfico

Guía didáctica ECAM Documental

AULACORTO

Portal de cinema para centros educativos do Ministerio de Educación.

undefined

BANCO SONS INTEF

Biblioteca de descarga de sons gratuitos do INTEF.

PROXECTO EUROPEO CINED

Proxecto europeo de cinema cunha selección de filmes e material pedagóxico para traballar nos centros educativos.

undefined

FILMIN

Plataforma de pago cunha selección moi interesante de cinema desde a súa orixe ata a actualidade.

undefined