CREATIVIDADE E LINGUAXE AUDIOVISUAL

Benvidos a este novo BLOG que nace co obxectivo de dar a coñecer o traballo que se está a facer no campo da creación audiovisual no IES de Cacheiras. Co nome de Aturuxo Films inaugurouse unha productora donde agrúpanse as diversas experiencias didácticas que se desenvolven en materias como Linguaxe audiovisual e medios dixitais, Cultura audiovisual ou TIC, tanto na ESO como bacharelato. Preténdese desenvolver a capacidade creativa do alumnado a través da narración audiovisual e formar espectadores críticos.
No proceso de creación profundízase nas claves da narración cinematográfica e na utilización dos medios dixitais tendo como constante o traballo en grupo, a colaboración e a comunicación para acadar un obxectivo común: a obra audiovisual.

Espero que este blog sexa de utilidade para tódala comunidade educativa como un novo canle de comunicación.