AUDIOVISUAL NAS AULAS

Este programa da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e organizado polo Consorcio Audiovisual de Galicia está dirixido a centros escolares para a divulgación dos medios audiovisuais e as tecnoloxías da información e a comunicación.

Participan 20 centros de secundaria de toda Galicia tras unha selección previa en relación aos méritos presentados por éstes relativos aos contidos do programa.

Este curso participamos en Iniciación á televisión con dúas sesións de 5 horas cada unha. Na primeira de elas e despois dunha introdución teórica ao concepto de televisión e a súa historia explicáronse os pasos para a creación dun programa de TV.
A práctica consistía na gravación en directo dun programa que eles elixiron.

Participaron 70 alumnos e alumnas de 3º e 4º de ESO que cursaban a optativa Linguaxe audiovisual e medios dixitais.

Todos eles fixeron diferentes funcións para a gravación dun concurso de televisión, formato elexido por eles mesmos. Así, entre éstas, estaban as técnicas (produción, realización, cámaras, son, rexidor, decorados…), presentadora, concursantes e o público.
Tras os preparativos do programa e un primeiro ensaio exitoso fíxose a gravación en directo do programa.

A experiencia foi moi intensa e enriquecedora grazas á moi boa organización e o gran traballo do alumnado e dos monitores.