PAISAXES EFÉMERAS

O proxecto pedagóxico Paisaxes efémeras que xurde de Aturuxo Films obtén o recoñecemento de Finalista nos Premios AMI de Alfabetización Mediática e Informacional da Fundación Atresmedia.

Este proxecto multidisciplinar e transversal articúlase ao redor de dúas liñas de actuación estratéxicas recollidas na lexislación educativa; en primeiro lugar ao concepto de paisaxe e cambio climático en relación cos Obxectivos para o Desenvolvemento Sostible ODS da ONU e, en segundo lugar, á alfabetización informacional, mediática e dixital que permite e facilita os procesos de busca de información, documentación e investigación, coa súa posterior análise e reflexión, así como os procesos de creación en diferentes linguaxes aproveitando as posibilidades dos medios dixitais; procesos propios das metodoloxías activas de aprendizaxe.

O obxectivo fundamental é sensibilizar e actuar contra o cambio climático a través dunha investigación que nos sitúe ante a complexidade do problema e permítanos desenvolver actuacións para a redución das emisións de CO2 e un cambio de hábitos para un desenvolvemento máis sostible. É importante que desde o coñecemento, a sensibilización e a acción individual provoquemos desde o poder comunicativo, reflexivo e pedagóxico da arte unha acción comunitaria que á súa vez provoque a resolución de medidas urxentes por parte dos nosos representantes. Con todo iso preténdese que a cidadanía adquira o compromiso e a iniciativa na sustentabilidade.

Encontro Mentes AMI